HKZ/ISO 9001, Kraamzorg 2012

hkzHet keurmerk staat voor kwaliteit en maakt zichtbaar dat ons kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen voldoet die door de sector Zorg en Welzijn, financiers, patiënten/consumenten en de overheid zijn opgesteld!

 

Wat betekent dat voor jullie:

 • Dat de bedrijfsvoering goed op orde is.
 • Dat de cliënt principieel centraal staat
 • Dat wij betrouwbare resultaten kunnen presenteren
 • Dat wij voordurend werken aan het verbeteren van de kraamzorg- en dienstverlening
 • Wij zijn bezig met de NEN 7510

WHO/UNICEF 'Stichting Zoirg voor borstvoeding'

De “Stichting Zorg voor Borstvoeding” heeft vastgesteld dat Zilverbaby bv met handelsnamen Birthcare-Meierij en Birth-care kraamzorg de tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding in de praktijk brengt.

 zorgvoorborstvoeding

Wat betekent dat voor jullie:

 • Een goed borstvoedingbeleid
 • Deskundige begeleiding
 • Voorlichting aan (aanstaande) ouders
 • De eerste borstvoeding kort na de bevalling
 • Goed aanleggen en zo nodig kolven
 • In principe geen bijvoeding
 • Moeder en kind bij elkaar
 • Borstvoeding op verzoek
 • Geen speen of fopspeen
 • Samenwerking met borstvoedingsgroepen

Erkend leerbedrijf

calibrisBirth-care Kraamzorg geeft aankomende kraamverzorgenden de kans om bij ons een (snuffel)stage te kunnen doorlopen. Met als uitgangspunt dat er bij ons in de toekomst wordt gekeken. Dat gaat uiteraard altijd in overleg met jullie.

 

`